อุปกรณ์จัดสวน-การเกษตร

นอกจากเป็นศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและสินค้าบ้านแล้ว เรายังตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเกษตรกร และกลุ่มลูกค้าบ้านที่รักการจัดตกแต่งสวน ด้วยการจัดจำหน่าย อุปกรณ์ ทำสวน เกษตรกรรม ยาปราบศัตรูพืช หลากหลายประเภท  จำหน่ายทั้งในราคาขายปลีกและส่ง เพื่อรองรับความต้องการทุกกลุ่มลูกค้า