บริจาคโลหิต และตรวจสุขภาพฟรี ณ เมกาโฮม สาขารังสิต
เมกาโฮม สาขารังสิต จัดกิจกรรมฯ รับบริจาคโลหิต เพื่อมอบให้กับ รพ. ภูมิพล
ในวันที่ 22 ต.ค. 61 เวลา 9.30-14.00 น. บริเวณหน้าธนาคาร LH BANK
สอบถามและลงทะเบียนได้ที่  02-029-7999
 
การเตรียมตัว enlightened
มีร่างกายแข็งแรง อายุระหว่าง 17 ปี ถึง 60 ปีบริบูรณ์ 
ไม่มีโรคประจำตัว ไม่อยู่ระหว่างรับประทานยาใดๆ 
ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ หรือติดยาเสพติด 
และพักผ่อนอย่างเพียงพอ 
 

Tagged: บริจาคเลือด, ตรวจสุขภาพ, เมกาโฮม, รังสิต, ช่าง, อุปกรณ์ก่อสร้าง, เครื่องมือช่าง, กาชาด, สภากาชาด