ภาพบรรยากาศ

ช้อปดีมีคืน ที่ เมกาโฮม ลดหย่อนภาษีสูงสุด 10,500 บาท*
ช้อปดีมีคืน ช้อปสินค้าบริการสูงสุด 30,000.-

เงื่อนไข ช้อปดีมีคืน

มาตรการ ‘ช้อปดีมีคืน’ เป็นกระตุ้นการใช้จ่ายสำหรับบุคคลเสียภาษีเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่เกิน 30,000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี และส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น

สินค้า และบริการที่ร่วมมาตรการ ช้อปดีมีคืน

 • สินค้า และ บริการ จากผู้ประกอบการภายในประเทศที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชน
สินค้าที่ไม่ร่วมมาตรการ ช้อปดีมีคืน
 • ค่าสุรา เบียร์ ไวน์
 • ค่ายาสูบ
 • ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
 • ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 • ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสารและค่าบริการ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 • ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์
 • ค่าที่พักในโรงแรมที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม
 • ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
 • ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย
 • ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์
 • ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
บุคลลที่สามารถใช้สิทธิ์ ‘ช้อปดีมีคืน’
 • ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทุกคนในปี 2565 ที่ยื่นภาษีในปี 2566 (ไม่เป็นนิติบุคคล)
บุคลลที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ ‘ช้อปดีมีคืน’
 • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ผู้เข้าร่วมโครงการ ‘คนละครึ่ง’
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล
เอกสารที่ต้องใช้ในการ ลดหย่อนภาษี
 • ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการ
ลดหย่อนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ของแต่ละบุคคล เมื่อช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท ลดหย่อนได้สูงสุด 10,500 บาท รายละเอียด ดังนี้


Tagged: ช้อปดีมีคืน, เมกาโฮม