ข้อมูลบริษัท
 
บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด ศูนย์จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ตกแต่งบ้าน และเครื่องใช้ต่างๆ กำลังเปิดรับสมัครบุคลากรทั้งชายและหญิงเข้าร่วมเป็นทีมงานมืออาชีพ ประจำสำนักงานใหญ่และในทุกสาขา ซึ่งทางบริษัทพร้อมเสนอโอกาสที่หลากหลาย เพื่อก้าวหน้าและเติบโตไปพร้อมกับเรา
 
 
คุณสมบัติทั่วไป
 • อายุ 18-35  ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ป.ตรี/โท
 • มีความขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน รักงานบริการ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์ ธุรกิจค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
สวัสดิการ และรายได้
 • ค่าครองชีพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ค่านั่งเครื่องแคชเชียร์
 • เงินรางวัลจากยอดขาย (Incentive)
 • วันลาพิเศษ
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ 

ติดต่อฝ่ายบุคคล ได้ทุกสาขา

หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  

 
ใบสมัครงานออนไลน์ บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด

รูปถ่าย 1 นิ้ว (300x400px.) ไฟล์รูปถ่ายขนาดใหญ่ไม่เกิน 100 kb.*  
ตำแหน่งที่สมัคร  1.
2.
เงินเดือนที่คาดหวัง

 

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล ไทย
อังกฤษ
ชื่อเล่น
เลขที่บัตรประชาชน
วันเดือนปีเกิด
อายุ ปี
ส่วนสูง ซม.
น้ำหนัก กก.
ที่อยู่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ศาสนา
โทรศัพท์บ้าน
มือถือ
ที่ทำงาน
ต่อ
E-mail
สถานภาพสมรส   โสด สมรส อื่นๆ
สถานภาพทางการทหาร   ยังไม่ได้เกณฑ์ เกณฑ์ทหารแล้ว ได้รับการยกเว้น
ท่าน   เคยเป็น ไม่เคยเป็น
พนักงาน PC โฮมโปร
บุหรี่   ไม่สูบ สูบบ้าง สูบประจำ
สุรา   ไม่ดื่ม ดื่มบ้าง ดื่มประจำ
ท่านมีโรคประจำตัว   ไม่มี มี
รอยสักนอกร่มผ้า (เสื้อแขนสั้น, กางเกงขาสั้น)   ไม่มี มี

 

การศึกษา
ระดับ (เริ่มจากสูงสุด)
สาขา
ชื่อสถาบัน
จังหวัดที่ตั้ง
ปี่ที่สำเร็จ
เกรดเฉลี่ย

 

ประสบการณ์
ระยะเวลา
จาก เดือน/พ.ศ.
ถึง เดือน/พ.ศ.
บริษัท (เริ่มจากปัจจุบัน)
ประเภทธุรกิจ
ตำแหน่ง
เงินเดือน
สาเหตุที่ออก

 

ความสามารถ
ภาษา
พูด
ดีมาก
ดี
พอใช้
เขียน
ดีมาก
ดี
พอใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรม
ชำนาญ
พอใช้
ภาษาอังกฤษ
พิมพ์ดีด (จำนวนคำ/นาที)   ไทย คำ
อังกฤษ คำ
ความสามารถพิเศษอื่นๆ   
กีฬาที่เล่นได้   
งานอดิเรก   
ความสามารถขับขี่   รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถโฟล์คลิฟท์
 
ใบอนุญาตขับขี่   รถยนต์ รถจักรยานยนต์

 

ข้อมูลอื่นๆ
ในกรณีเร่งด่วนติดต่อ ชื่อ - สกุล   
โทรศัพท์บ้าน   
โทรศัพท์มือถือ   
ท่านพร้อมเริ่มงานได้ภายใน    วัน และท่านพร้อมปฏิบัติงานที่สาขา   ไปได้ทุกสาขา ระบุสาขาที่ไปได้โดยเรียงตามลำดับ
1.
2.
3.
4.
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าได้เขียนข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้ตรวจสอบประวัติของข้าพเจ้าได้โดยไม่ถือเป็นการละเมิด หากปรากฎในภายหลังว่า ข้าพเจ้าได้ปิดบังความเป็นจริงในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ ยกเลิกการสมัครงานของข้าพเจ้า หรือหากข้าพเจ้าได้เข้ามาทำงานในบริษัทฯ แล้วข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ข้าพเจ้าพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานบริษัทฯ ได้ทันทีโดยข้าพเจ้าสละสิทธิ์ที่จะโต้แย้งและฟ้องร้องในทางกฏหมายใดๆทั้งสิ้น